Close

09/01/2024

Waarom u best een voorschot op uw factuur vraagt

Iemand bekijkt een digitale factuur

Als ondernemer weet u hoe moeilijk het is om te wachten op een betaling van een klant. Er is altijd die onzekerheid of de betalingstermijn gerespecteerd zal worden en of uw klant überhaupt zal betalen. Ook kan het een uitdaging zijn om uw cashflow gezond te houden wanneer betalingen een lange tijd op zich laten wachten. Gelukkig zijn er mogelijkheden om cashflowproblemen te voorkomen. Hebt u er al aan gedacht om een voorschot op uw factuur te vragen? Wij leggen graag uit waarom dat voor uw onderneming een slimme zet kan zijn. 

Wanneer vraagt u een voorschot op uw factuur? 

U hoeft niet bij elke opdracht om een voorschot te vragen. Een cruciaal moment is bij het verwelkomen van nieuwe klanten. Dit is het uitgelezen moment om de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële status van uw potentiële klant te analyseren. Twijfelt u over de kredietwaardigheid? Dan kunt u altijd een kredietanalyse van uw klant laten uitvoeren. Wilt u toch doorgaan met de samenwerking, dan is een voorschot een goede beschermingsmaatregel

Een ander scenario waarin een voorschot op de factuur meer dan gerechtvaardigd is, is bij zeer grote orders of opdrachten. Vooral wanneer er aanzienlijke financiële risico’s zijn en u zelf moet investeren om aan uw verplichtingen te voldoen. Dankzij een voorschot voorkomt u dat u overmatig voorfinanciert

Voor bestaande klanten met een minder vlotte betalingsgeschiedenis kan het ook zinvol zijn om een voorschot te overwegen. Als een klant in het verleden traag was met betalingen, biedt het vragen van een voorschot bij nieuwe opdrachten een aanvullende bescherming. Betaalachterstanden kunnen uw klantrelatie onder druk zetten. Door te werken met voorschotten beperkt u frustraties. 

De ervaring leert ons dat klanten eerder geneigd zijn een voorschot of aanbetaling te accepteren dan een volledige betaling vooraf. Dat maakt het vragen van een voorschot een financieel verstandige keuze voor u en een aantrekkelijke optie voor uw klanten. 

Voordelen van een voorschot op uw factuur 

Voert u voorschotten in op uw facturen? Een slimme keuze, want er zijn heel wat voordelen aan verbonden. 

1. Voorkomen is beter dan genezen 

Door een voorschot te vragen, hebt u een stok achter de deur. Uw klant heeft al een bedrag geïnvesteerd en zal dus eerder geneigd zijn om ook het resterende bedrag te betalen. Zo voorkomt u niet alleen dat uw klanten zich later bedenken, maar zorgt u er ook voor dat een deel van uw factuur al in uw kas zit nog voordat de diensten of goederen geleverd zijn. 

2. Verbeter uw cashflow 

Langere betalingstermijnen zorgen voor grotere cashflowbehoeften. Met een voorschot op zak kunt u de lopende kosten, lonen en leveranciersbetalingen beter beheren. Het is een financieel vangnet dat u helpt om soepel te blijven opereren, zonder te hoeven wachten op achterstallige betalingen. 

3. Scheid het kaf van het koren  

Een klant die bereid is een voorschot te betalen, geeft blijk van engagement en financiële betrouwbaarheid. Het is een indicator van een standvastige zakelijke relatie en een klant die serieus is over de samenwerking. 

4. Flexibiliteit in zakelijke beslissingen 

Stel u voor dat een klant aarzelt om een voorschot te betalen. Dat kan wijzen op financiële uitdagingen aan hun kant. Met deze informatie kunt u weloverwogen beslissingen nemen over de voortzetting van de samenwerking, zoals het aanpassen van het voorschotbedrag of het voorstellen van gespreide betalingen. 

5. Duidelijkheid langs beide kanten 

Het is van cruciaal belang om de voorschotten op te nemen in uw contracten. Zo voorkomt u misverstanden. Er zijn geen wettelijke beperkingen aan het vragen van voorschotten, dus u hebt ook alle vrijheid om zelf de omvang van het voorschot te bepalen. Hou het wel redelijk: bedragen van 50% of hoger raden we af. 

Los onbetaalde facturen op met Commercial Finance Group 

We begrijpen dat het innen van onbetaalde facturen niet altijd eenvoudig is. Blijft u problemen ondervinden met achterstallige betalingen? Doe dan een beroep op Commercial Finance Group. Wij financieren uw onbetaalde facturen voor en sporen uw klanten aan om hun rekeningen te voldoen. Dat zorgt niet alleen voor een gezonde cashflow, maar bespaart u ook de stress en tijd die gepaard gaan met onbetaalde facturen. 

09/01/2024