Close

29/04/2020

Zo toetsen wij de kredietwaardigheid van bedrijven

Kredietwaardigheid

Wanneer u nieuwe zakelijke contacten legt, kan dat mooie kansen bieden voor uw organisatie. Zeker wanneer het relatief grote opdrachten zijn, kan het een stimulans vormen voor uitbreiding of specialisatie van uw organisatie. Daarnaast zorgen grote opdrachten al vaak voor een voorfinanciering. Het is belangrijk dat u voor deze ontwikkelingen een gedegen basis heeft. Met een kredietanalyse krijgt u een stukje zekerheid voor u die stap zet, aangezien u weet hoe de kredietwaardigheid van uw klant is. De kredietwaardigheid wordt uitgedrukt in een score van A tot en met D, waarbij AAA de beste score is en D de slechtste.

Kredietwaardigheid controleren met een kredietanalyse

Wanneer u de kredietwaardigheid van uw klanten kent, is het een stuk veiliger om te ondernemen. U weet immers of uw klant de facturen kan betalen na de levering van uw producten of diensten. Bij het uitvoeren van een kredietanalyse letten we op een aantal financiële elementen, waaruit de kredietwaardigheid van een bedrijf wordt ontleend. Zo kijken we naar de solvabiliteit van uw klant: het percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen ten opzichte van het deel leningen en schulden, hoe solvabeler het bedrijf is. Daarnaast kijken we naar de liquiditeit. Tijdens de kredietanalyse beoordelen we of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om crediteuren te betalen. Heeft uw klant veel crediteuren openstaan met een lange betaaltermijn, of zijn er vrijwel geen liquide middelen? Dat slecht voor de kredietwaardigheid. Logischerwijs spelen omzet en winstgevendheid van het bedrijf een belangrijke rol in de kredietwaardigheid van uw klanten.

Er is meer dan enkel het oordelen van financiële gegevens. Voor een volledige analyse van de kredietwaardigheid kijken we verder dan dat. We zoeken bijvoorbeeld ook in de geschiedenis van de onderneming naar de betrokkenheid bij eerdere faillissementen of gerechtelijke conflicten. Aan de hand van deze gegevens kunnen we oordelen wat de risico’s zijn om met deze ondernemingen in zee te gaan.

Voor welke klanten is een kredietanalyse mogelijk?

Het is niet mogelijk om voor elke onderneming een kredietanalyse uit te voeren. Kleine bedrijven hoeven hun financiële gegevens bijvoorbeeld niet neer te leggen bij de betrokken instanties, zodat deze niet na te trekken zijn. We hebben jarenlang ervaring in het onderzoeken en beoordelen van deze bedrijven, zodat we een gedegen advies kunnen afgeven. Bij Commercial Finance Group richten we ons voornamelijk op kleine en middelgrote KMO’s, met een minimale jaaromzet vanaf € 120.000.

Heeft u nood aan een kredietanalyse?

Maak snel een afspraak met Commercial Finance Group. Samen bespreken we hoe we uw bedrijf helpen groeien.

29/04/2020