Close

11/10/2023

Welke betalingstermijn hanteert u voor uw klanten?

Man zit achter laptop en denkt na over de betalingstermijn.

Geeft u uw klanten 14, 30 of 60 dagen om te betalen? De betalingstermijn die u bepaalt, heeft invloed op uw cashflow en klantrelaties. Maar er zijn ook wettelijke en maximale betalingstermijnen vastgelegd in België. Dus wat doet u? Wij beantwoorden de meestgestelde vragen over betalingstermijnen.

Wat is de wettelijke betalingstermijn in België?

Hebt u geen termijn afgesproken met uw klanten? Dan is de wettelijke betalingstermijn 30 kalenderdagen. Let op: dat betekent niet dat u een duur van 30 dagen moet toestaan. Het is volstrekt wettelijk om op voorhand een termijn vast te leggen van 7 dagen of 15 dagen. Daar moeten uw klanten zich dan aan houden.

Wat is de maximale betalingstermijn?

Sinds februari 2022 is er in België een nieuwe wet van kracht. Die legt een maximale betalingstermijn van 60 kalenderdagen vast. Die tijdspanne geldt voor alle transacties tussen bedrijven, ongeacht de grootte van het bedrijf. Controleer bij nieuwe debiteuren altijd of de termijn van 60 dagen niet is overschreden. Is dat wel het geval? Dan is dat vaak een teken aan de wand dat er nog onbetaalde facturen zullen volgen.

Hoe zit het met lopende contracten?

Sinds februari 2022 is de wettelijke betalingstermijn vastgelegd op 30 dagen. Hebt u contracten lopen met klanten waarbij de afgesproken termijn langer is? Dan wordt dat onder de nieuwe wetgeving als ongeschreven beschouwd. De betalingstermijn valt automatisch terug op 30 dagen. Breng uw klanten dus op de hoogte dat de limiet van 30 dagen gerespecteerd moet worden.

Wanneer begint de betalingstermijn te lopen?

De betalingstermijn begint te lopen zodra uw debiteur de factuur ontvangen heeft. Wanneer het gaat over een digitale factuur is dat dus vrijwel onmiddellijk. Is het onduidelijk wanneer uw klant de factuur ontving? Dan mag u beginnen tellen vanaf het moment dat uw goederen of diensten geleverd zijn.

Is er een verschil in betalingstermijn tussen particulieren en bedrijven?

Ja. Als u iets verkoopt aan een particulier, krijgt u meestal meteen betaald. Zo niet, moet u de betalingstermijn opnemen in de algemene voorwaarden. Vermeld de uiterste betalingstermijn ook duidelijk aan uw klanten. Voor particulieren bestaan er geen wettelijke betalingstermijnen. U legt zelf uw voorwaarden op aan de klant.

Verkoopt u een goed of dienst aan een bedrijf? Dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen (wanneer er geen kortere limiet is vastgelegd) en de maximale termijn van 60 dagen.

Wat als uw klant de betalingstermijn niet respecteert?

Wilt u uw kostbare tijd niet verdoen met facturen opvolgen? Dan is factoring een goede oplossing. Commercial Finance Group neemt uw uitgaande facturen uit handen. Naast de voorfinanciering van uitgaande facturen zal de factoringmaatschappij ook uw debiteurenadministratie opvolgen, zodat u zich o.a. niet meer met wanbetalers hoeft bezig te houden.

Onze tips om een redelijke termijn vast te leggen

  • Geef uw klanten voldoende tijd om uw factuur te verwerken. 14 dagen na ontvangst van de factuur is een redelijke termijn.
  • Geef ook niet te veel tijd. De wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen moet ruim voldoende zijn om uw factuur te betalen.
  • Wees duidelijk. Zet de uiterste betaaldatum en het rekeningnummer opvallend op de factuur zodat uw klant het niet kan missen.
  • Stuur uw factuur snel door. Uw klant verwacht een factuur binnen enkele dagen na de levering van uw product of dienst. Wacht dus zelf geen weken om de factuur te versturen.

Maak u geen zorgen meer over uw betalingstermijn

Wat uw afgesproken betalingstermijn ook is, sommige klanten zullen nu eenmaal laattijdig of helemaal niet betalen. Dat is het lot van een ondernemer. Dan hebt u de keuze: volgt u deze wanbetalers zelf op of spendeert u uw tijd liever aan iets anders?

Commercial Finance Group neemt graag contact op met uw klanten zodat u dat niet hoeft te doen. Wij financieren uw facturen voor en manen uw klanten aan om hun openstaande betalingen te voldoen. Altijd op een professionele en klantvriendelijke manier. Interesse? Neem contact met ons op.

11/10/2023