Close

11/10/2022

Cashflowproblemen voorkomen en verhelpen

Cashflow

Wie ondernemen zegt, zegt cashflow. De twee gaan hand in hand. Meer nog ze zijn onafscheidelijk. In dit artikel houden we enkele belangrijke zaken onder het vergrootglas:

 • Wat is cashflow?  
 • Wat is het verschil tussen cashflow en winst?  
 • Wat is het verschil tussen cashflow en werkkapitaal?  
 • Hoe berekent u cashflow?  
 • Hoe kan u cashflowproblemen herkennen?  
 • Hoe kan u de cashflow van uw bedrijf verbeteren?  

Wat is cashflow?

Cashflow is een vaak gebruikte term binnen de bedrijfseconomie. De letterlijke vertaling is “geldstroom”, soms ook wel “kasstroom” genoemd. Het kan zowel gaan om directe als indirecte cashflow. Denk bij directe geldstromen aan verkoopinkomsten, de betaling voor de aankoop van grondstoffen en de verloning van werknemers. De indirecte geldstromen zijn terug te brengen tot bijvoorbeeld de inkomsten dankzij beleggingen.  

Uw cashflow berekenen

De geldstroom van uw bedrijf berekenen is geen harde noot om te kraken. Een goed georganiseerde boekhouding daarentegen is een handige bonus en bespaart u veel tijd.  

Cashflow = alle inkomsten – alle uitgaven

Positieve versus negatieve cashflow

Een positieve cashflow impliceert dat er meer geld binnenkomt dan dat er buiten gaat. Maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kampt een bedrijf met een negatieve cashflow. Er is dus meer geld dat het bedrijf verlaat, dan dat er binnenstroomt.  

Een negatieve geldstroom betekent niet automatisch het einde van een bedrijf. Soms kunnen we deze evolutie terugkoppelen aan een grote investering die op lange termijn meer inkomsten genereert. In dat geval was de negatieve cashflow slechts tijdelijk en noodzakelijk om het bedrijf een extra boost te geven. Wanneer een negatieve geldstroom blijft duren, kan dit wel problematisch zijn voor het voortbestaan van een bedrijf.  

Wilt u als bedrijf een lening afsluiten? Dan gaat de bank analyseren in welke mate uw bedrijf aan z’n financiële verplichtingen kan voldoen. Ze berekenen de solvabiliteit van uw bedrijf onder andere aan de hand van de cashflow. 

Cashflow versus winst

Cashflow en winst zijn termen die men wel eens door elkaar durft halen. Toch is er een belangrijk verschil.  

 • Cashflow = inkomsten – uitgaven  
 • Winst = omzet – kosten  

Bij cashflow gaat het om geld dat effectief op uw rekening staat. Waarbij winst rekening houdt met de omzet. Dit hoeft echter nog niet betaald te zijn.  

Cashflow versus werkkapitaal

Ook cashflow en werkkapitaal worden vaak in adem uitgesproken. Het werkkapitaal zijn de liquide middelen en vlottende activa bij elkaar opgeteld. Het geeft aan of een bedrijf uitgaven op korte termijn kan betalen, zoals het loon van de werknemers of de huur van een handelspand.

Cashflowproblemen herkennen

Hoewel ieder bedrijf uniek is, merken we dat cashflowproblemen vaak terug te brengen zijn tot 3 oorzaken:  

 • Klanten betalen steeds later  
  Mogelijk kampen uw klanten met een negatieve geldstroom of is hun werkkapitaal niet optimaal. Hierdoor kan het zijn dat klanten steeds later betalen of zelfs laattijdig facturen betalen. En juist dat kan ook bij uw bedrijf voor cashflowproblemen zorgen. Want de rekeningen blijven zich onherroepelijk verder opstapelen.  
 • Groeispurt  
  Een onverwachte, sterke bedrijfsgroei kan ook zorgen voor een, vaak tijdelijk, cashflowprobleem. In deze situatie zien we dat de negatieve geldstroom te wijten is aan noodzakelijke investeringen.  
 • Laattijdige betaling van eigen facturen  
  Het niet meer tijdig kunnen betalen van uw leveranciers is één van de grootste signalen die kunnen wijzen op een cashflowprobleem. Het is bovendien een issue dat vaak onderdeel is van een vicieuze cirkel. Zo is het goed mogelijk dat deze situatie wordt veroorzaakt door klanten die steeds later betalen. Bovendien loopt uw bedrijf door de laattijdige betaling misschien interessante kortingen mis.

Uw cashflow verbeteren: 5 tips

Geen nood! Voor ieder probleem bestaat er een oplossing. En meer dan één ook! Wij geven u de 5 belangrijkste tips om uw cashflow te verbeteren.

Tip 1: Factoring

Betaalachterstanden zijn een ware nachtmerrie voor ieder bedrijf. Ondanks een goede verkoop, kan een bedrijf toch cashflowproblemen ervaren. Vaak denkt men dan aan wanbetalers, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Ook wanneer veel klantenwachten tot het einde van de betaaltermijn om hun schuld af te lossen, kunnen zich cashflowproblemen voordoen. Daarom kiezen veel bedrijven voor factoring. Want met deze financieringsvormbeschermt een bedrijf zichzelf voor dergelijke situaties. Openstaande facturen worden in geen tijd omgezet naar liquiditeiten waardoor uw cashflowprobleem verleden tijd is.  

Tip 2: Georganiseerd debiteurenbeheer

De verkoopcijfers van uw bedrijf zien er mogelijks rooskleurig uit. Maar zolang het geld niet op uw rekening staat, kan uw cashflow in de problemen komen. Om dergelijke problemen zoveel mogelijk te voorkomen is structuur belangrijk. Een goed georganiseerd debiteurenbeheer komt namelijk niet uit de lucht vallen.  

Het is essentieel dat een systeem wordt uit gepland waardoor betalingen kort opgevolgd worden. Deze administratieve job krijgt vaak te weinig aandacht. Met een georganiseerd debiteurenbeheer kan u het verschil maken voor uw inkomsten.

Tip 3: Cashflow management

“Een gewaarschuwd man is er twee waard” zegt men wel eens. Dankzij cashflowmanagement bent u beter voorbereid op de toekomst. Met nauwkeurige voorspellingen van inkomsten en uitgaven kan u een negatieve cashflow vaak vermijden. Sommige bedrijven maken voorspellingen voor de komende twee maanden, anderen per kwartaal en sommige bedrijven zelfs voor het komende jaar.  

Blijf realistisch wanneer u voorspellingen opmaakt. Wanneer u hoopt betaald te worden en wanneer u betaald wordt door uw klant is niet noodzakelijk hetzelfde. Wees u hier steeds bewust van en schat het steeds iets later in dan u hoopt.

Tip 4: Verkort de betalingstermijn

Herbekijk uw betalingsvoorwaarden. Mogelijks geeft u uw klanten veel tijd om hun rekeningen te betalen en komt dat ten koste van uw eigen cashflow. U kan bijvoorbeeld klanten stimuleren om u sneller uit te betalen met behulp van een vroeg-betaalkorting. Indien deze interessant genoeg is, zullen klanten sneller geneigd zijn in te gaan op uw voorstel.

Tip 5: Spreid uw betalingen

Geef uzelf meer ademruimte door uw leveranciers gespreid uit te betalen. Verdeel de kosten zoveel mogelijk. Het spreiden van betalingen lukt over het algemeen het best met een goede cashflowmanagement. Planning is key!

Heeft u nog vragen?

Ervaart u zelf cashflowproblemen, zit u nog met vragen of wenst u persoonlijk advies? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze experten staan u met plezier bij.

11/10/2022