Close

08/01/2021

Belgische overheid schiet ondernemers te hulp

Covid recessie

België zit momenteel midden in haar tweede lockdown. De winkels zijn gesloten, thuiswerken is verplicht en ook ons sociale samenzijn is teruggebracht naar 1 knuffelcontact per maand. Maar wat zijn de effecten hiervan op onze economie? En wat betekent dit financieel voor jouw organisatie?

Even wat cijfertjes

Door de opgelegde sluitingen voor verschillende sectoren zijn er heel wat bedrijven en handelaars die financieel gezien sterk door het coronavirus worden getroffen. Volgens een recente enquête van de Economische Risk Management Group is de huidige omzet van ondernemers 14% lager dan normaal. Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens de eerste en de tweede golf. Hierdoor is het niet te zeggen wat de cijfers nu zouden zijn. Volgens Euler Hermes BeLux zal de Belgische economie ten vroegste in 2023 terug bekomen zijn. De verwachting luidt dat België zich minder snel herstelt dan landen als Duitsland, Nederland en Zweden.

Waar heb jij recht op?

De Belgische overheid schiet echter te hulp. Zo is er de mogelijkheid om tot 31 maart 2021 steunmaatregelen te vragen aan de FOD Financiën. Hiermee moeten ondernemers meer financiële ademruimte krijgen. Dit kan ook worden ingezet bij schuldenaars om hun financiële moeilijkheden te overbruggen.

Wie heeft er recht op?

De natuurlijke of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

  • Dit is niet sector gebonden
  • Die aantoonbaar hinder ondervinden als gevolg van het coronavirus.

De steunmaatregelen worden niet toegekend aan ondernemers die voor het coronavirus al structureel financiële problemen ondervonden.

Welke schulden?

  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

De schulden moeten worden aangetoond en mogen niet gefraudeerd worden. Alle informatie is terug te vinden op website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Hier staan ook de stappen beschreven die jij als ondernemer moet nemen om de steun te ontvangen.

08/01/2021