Close

13/07/2023

Hoe kan u de solvabiliteit berekenen van uw bedrijf?

Zo kan u de solvabiliteit berekenen van uw bedrijf.

Stel, u wilt een grote aankoop doen zoals een bedrijfspand of nieuwe wagen, maar u hebt niet genoeg geld op uw bedrijfsrekening. Dan zult u een lening moeten aangaan bij de bank. Het eerste wat uw bank zal doen, is uw solvabiliteit berekenen. Hoe staat u er financieel voor? En wat zijn uw vooruitzichten?

Solvabel zijn wil zeggen dat u in staat bent om een lening op korte en lange termijn terug te betalen. Een cruciaal gegeven voor u als bedrijf. Lees verder voor de formule om uw solvabiliteit te berekenen en concrete tips om uw kredietwaardigheid te verbeteren.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van uw bedrijf. Het is een goede voorspeller van uw financiële gezondheid. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter uw vermogen om schulden terug te betalen. Daarom is het belangrijk om uw solvabiliteit regelmatig opnieuw te berekenen.

Een hoge solvabiliteit geeft vertrouwen aan uw zakenpartners en financiële instellingen. Zij hebben meer zekerheid dat u hun goederen en diensten kunt betalen. Dat betekent minder risico’s voor hen en een gunstigere rentevoet voor u.

Wat is het verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit?

Naast de solvabiliteitsratio is er nog een ander belangrijk financieel kengetal: de liquiditeitsratio van uw bedrijf. De liquiditeit geeft weer of u als onderneming uw lopende betalingsverplichtingen op korte termijn kunt voldoen. Daarbij is er een onderscheid tussen twee soorten liquiditeit:

  • Dynamische liquiditeit – Zal de inkomende geldstroom groter of kleiner zijn dan de uitgaande geldstroom in een bepaalde periode?
  • Statische liquiditeit – Kan u op korte termijn uw betalingsverplichtingen voldoen met uw vlottende activa? Denk daarbij aan uw voorraden, liquide middelen en betalingen van uw debiteuren.

Wat is nu het grootste verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit? Liquiditeit zegt weinig over uw financiële gezondheid op de lange termijn. Daarom is de solvabiliteit berekenen vaak een betere manier om uw financiële daadkracht te bepalen.

Zo kan u de solvabiliteit berekenen

Uw solvabiliteit berekenen doet u als volgt:

(eigen vermogen / totaal vermogen) x 100

Deel het eigen vermogen door het totale vermogen van uw bedrijf. Vermenigvuldig dat resultaat met 100. De uitkomst is uw solvabiliteit.

  • Het eigen vermogen is het verschil tussen uw bezittingen (activa) en uw schulden (passiva). Uw vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in uw bedrijf aanwezig zijn, zoals gebouwen en transportmiddelen. Uw vlottende activa zijn bezittingen die u maar voor één productieproces gebruikt, zoals voorraad en cash geld.
  • Het totale vermogen is de combinatie van uw eigen vermogen en vreemd vermogen. Uw eigen vermogen is de inbreng van uw aandeelhouders en de winst van uw bedrijf. Het vreemd vermogen zijn de schulden die uw bedrijf heeft.

Rekenvoorbeeld voor de solvabiliteitsratio

Hebt u bijvoorbeeld 23.000 euro aan eigen vermogen en 65.000 euro aan totaal vermogen? Dan is uw solvabiliteitsratio (23.000 / 65.000) x 100 = 35%. Uw eigen vermogen in uw bedrijf is dus 35%. Alle informatie om uw solvabiliteit te berekenen, vindt u op uw jaarrekening.

Hoe interpreteert u de solvabiliteitsratio?

Wat u wilt, is een hoge solvabiliteit. Dat wil zeggen dat er veel eigen vermogen tegenover de schulden staat. De kans is dus groter dat u uw schulden kunt afbetalen. Hoe lager de solvabiliteit, hoe meer risico’s een bank loopt om geld aan u te lenen. Dat wilt u vermijden.

Banken werken vaak met een minimumvereiste voor de solvabiliteit. Uw solvabiliteitsratio moet minstens tussen de 25% en 40% liggen om een lening te krijgen, afhankelijk van uw type bedrijf en sector. Ligt uw solvabiliteit hoger? Dan is dat natuurlijk nog beter.

Tips om uw solvabiliteit te verbeteren

Hebt u verlies geleden waardoor u moest steunen op meer vreemd vermogen? Of bent u een grote lening aangegaan die uw jaarrekening uit balans brengt? Wat de reden voor uw lage solvabiliteit ook is, met deze tips maakt u werk van een betere kredietwaardigheid.

  • Keer minder dividend uit – Eén van de eenvoudigste manieren om uw balans te verbeteren is door uw winst niet uit te keren, maar toe te voegen aan uw reserves. Zo vergroot u uw eigen vermogen.
  • Kort de betalingstermijn voor uw klanten in – Als uw klanten sneller betalen, staat er meer geld op uw rekening. U moet dan geen geld lenen voor uw werkkapitaal.
  • Kies voor factoring– Openstaande rekeningen zijn nefast voor uw solvabiliteit. Laat daarom uw onbetaalde facturen voorfinancieren. Daarmee verlaagt u uw klantenkrediet en verhoogt u uw solvabiliteit.
  • Vermijd grote voorraden – Als uw geld vastzit in voorraad, hebt u minder op uw rekening staan. Houd dus geen al te grote stock aan om cashflowproblemen te vermijden. 
  • Zorg voor meer winst – Meer winst betekent meer eigen vermogen. Kijk met een kritisch oog naar uw in- en verkoopprijzen en zoek naar maatregelen om uw kosten te drukken.

Wat met de solvabiliteit van uw klanten?

Uw debiteuren spelen een belangrijke rol in uw solvabiliteit. Hun kredietwaardigheid beïnvloedt rechtstreeks hoe solvabel uw bedrijf is. Slechte betalers voorkomt u best. Indien gewenst voert Commercial Finance Group een kredietanalyse uit van uw klanten en prospecten. Wij berekenen hun solvabiliteit. Zo weet u meteen hoe groot de kans is dat uw facturen effectief betaald worden.

13/07/2023