Close

04/11/2022

Werkkapitaal: alles wat u moet weten

Werkkapitaal

Een bedrijf zonder werkkapitaal is als een bos zonder bomen, een zee zonder water of een voetbalmatch zonder bal. Kortom, dan draait een bedrijf vierkant. Wij beantwoorden de meest gestelde vragen en geven tips om uw werkkapitaal te verbeteren.

1. Wat verstaan we onder werkkapitaal? 

Werkkapitaal bekomt men door van de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) de vlottende passiva in mindering te brengen (crediteuren en andere kortlopende schulden). Het geeft aan in welke mate een bedrijf de uitgaven op korte termijn kan bekostigen. Enkele voor de hand liggende voorbeelden zijn het loon van de werknemers, de huur van een magazijn, het aanvullen van voorraden of het betalen van de energierekening.

U hebt kapitaal nodig om de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf uit te voeren. Het wordt door 3 pijlers beïnvloed: 

  • Debiteuren
  • Voorraden 
  • Crediteuren 

2. Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Zonder werkkapitaal kan een bedrijf z’n financiële verplichtingen niet nakomen. Dit kan zich vertalen in het niet kunnen uitbetalen van werknemers of het laattijdig betalen van leveranciers. Een dergelijke situatie verzuurt de relatie tussen de betrokken partijen en kan op latere termijn de onderhandelingen of samenwerkingen onder druk zetten. 

Een tekort kan tot een faillissement leiden. (Voldoende) kapitaal is levensnoodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. 

3. Wat is bruto versus netto werkkapitaal?

Wanneer men spreekt over het bruto werkkapitaal heeft men het over de voorraden en de debiteuren, aangevuld met de liquide middelen (m.a.w. de vlottende activa).

Het netto werkkapitaal is het bruto werkkapitaal verminderd met de facturen die uw bedrijf nog schuldig is aan anderen (crediteuren) en andere kortlopende schulden (m.a.w. de vlottende activa – de vlottende passiva). 

4. Wat is werkkapitaal versus cashflow? 

Werkkapitaal wordt vaak verward met cashflow. Hoewel beide begrippen verwant zijn, hebben ze een andere betekenis. 

Cashflow, ook wel “geldstromen” of “kasstromen” genoemd, is het verschil tussen alle inkomsten en alle uitgaven over een bepaalde periode. Werkkapitaal omvat onder andere ook geld dat vastzit bij debiteuren en voorraad. Het is dus een ruimer begrip dan cashflow. 

De twee begrippen zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Zo kan het zijn dat er een groot bedrag aan openstaande facturen (debiteuren) is, terwijl er een onmiddellijke cashbehoefte aanwezig is om een leverancier te betalen. 

Uw werkkapitaal verbeteren 

Het goed managen van uw kapitaal is essentieel.  Een dip is niet het einde van de wereld. Toch is het belangrijk om te voorkomen dat dit een wederkerend probleem wordt. Daarom kan werkkapitaalfinanciering interessant zijn voor uw bedrijf. 

Er bestaan een hele reeks manieren om uw werkkapitaal op te krikken, waaronder factoring, een financiering via de bank of zelf via crowdfunding. 

Via factoring 

Factoring geeft uw bedrijf (opnieuw) ademruimte. Uw uitgaande facturen worden overgenomen door een factoringmaatschappij waardoor u niet hoeft te wachten tot uw klanten hun facturen betalen. U bent niet verplicht uw volledige klantenbestand aan de factoringmaatschappij over te dragen. 

Factoring verhoogt uw werkkapitaal aanzienlijk doordat de facturen die u hierin onderbrengt binnen de 48 uur worden betaald

U kunt gebruik maken van verschillende diensten binnen factoring

Via de bank 

Een andere manier is een werkkapitaalfinanciering via de bank. Door de steeds strenger wordende eisen van de bank kregen en krijgen vele kmo’s geen, onvoldoende of minder gemakkelijk toegang tot deze manier van financiering.

Via crowdfunding 

Ook crowdfunding wordt beschouwd als een vorm van werkkapitaalfinanciering. Zowel particulieren als bedrijven kunnen via bepaalde platformen hulp inroepen van andere mensen. Deze vorm van financiering is zeker voor bedrijven een gok. Veel hangt af van uw bedrijfsimago en uw ‘fanbase’. Klantenloyaliteit krijgt bij deze financieringsvorm een heel andere dimensie. 

Via goed voorraadbeheer 

Goed en doordacht voorraadbeheer kan uw bedrijf heel wat kosten en zorgen besparen.  Stel uw voorraad b.v. af op de vraag. Een onnodig, grote voorraad kan nadelig zijn voor uw kapitaal. 

Heeft u nog vragen over uw werkkapitaal? 

Maakt u zich zorgen over uw werkkapitaal of kampt u met een tekort? Factoring kan u helpen. Vraag advies op maat van uw bedrijf en versterk zowel uw werkkapitaal als uw bedrijf.   

04/11/2022